ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

Националното ръководство на Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“  с  решение от 27.01.2022 г. на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ПП „КОД“ свиква Националното събрание на ПП „КОД“, което да се проведе на 12.03.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Евлоги Георгиев“, № 9 при следния дневен ред:

1. Анализ на изминалите избори за Народно събрание и Президент и Вицепрезидент на републиката;

2. Политическа дискусия;

3. Обсъждане и гласуване на изменение на Устава на ПП „КОД“;

4. Обсъждане и гласуване на персонални промени в Националното ръководство;

5. Обсъждане на вътрешно организационни въпроси и приемане на решения в тази връзка;

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, а именно в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

гр. София                                           Председател: д-р Петър Москов

27.01.2022 г.