47-мото НС да премахне служебния кабинет

Националното ръководство на КОД определя институцията “служебен кабинет” като анахронизъм, вреден за българското общество, за демокрацията и парламентаризма у нас. По тази причина лидерът на КОД Петър Москов и НР на партията се обръщат към всички партии, представени в 47-мото Народно събрание, с предложение да приемат решение за промяна в Конституцията на РБ, чл.99 (5) с което да премахнат институцията служебен кабинет. 

Служебният кабинет, който на практика не е обвързан с избора на гласоподавателите и с Народното събрание: 

  1. противоречи на принципите на парламентарната демокрацията, защото не е обвързан с волята на избирателите и с народното представителство
  2. противоречи на духа на българската конституция и влиза в пряк конфликт с Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
  3. не решава парламентарните кризи, а ги задълбочава

Ръководството на КОД вярва, че това предложение за промяна в Конституцията може да мина бързо през парламента, тъй като депутатите в 47 -мото Народно събрание вече показаха, че могат да съберат нужното за тази промяна конституционно мнозинство с гласуването си за отпадане на ветото за начало на преговори за членство в ЕС на РСМ.

Българското развитие, парламентаризма и демокрацията в България се нуждаят от тази промяна!

28 юни 2022г

С О Ф И Я

                                                                                    Председател на КОД

                                                                                    Петър Москов