България е християнска, България е Европа

Боян Стефанов говори на пресконференцията за представянето на политическата декларация на КОД.

Ние, като консерватори, приемаме пълнотата на нашето наследство каквато е, а не си селектираме каквото на пръв поглед ни изглежда удобно.

Нашият народ стъпва върху здравите основи на традиционния наш бит и автентичен балкански традиоционализъм, в неговите добри страни, от който ние сме част и ни е съхранявал през векове.

Следосвобожденският период, който в доброто има пълна приемственост с миналото и приема тази приемственост, има своето прекъсване през държавния социализъм и тоталитаризма и в това, че промяната след падането на тоталитаризма тръгна по изключително модернаизационен път, а не по реставрационен.

По този начин на два пъти – един път от тоталитарната диктатура и един път след освобождението от тоталитарната диктатура, основите, върху които нашият народ векове наред е стъпвал, не бяха признавани. Те, слава богу, не бяха отхвърлени до край, те са живи и днес, но в някаква степен бяха потискани.

България е християнска, България е Европа

Българският народ от повече от хиляда години има християнски характер. Ние признаваме, че това е така. Ние не го твърдим излишно, ние не го създаваме, ние приемаме, че това е така. Ние приемаме, че сме европейци.

Нашите предци са направили своя европейски избор и не след 2000-та година, с всички заслуги и благодарности на модерните български политици, които са ни водили по този път. Нашите предци са направили този избор преди повече от хиляда години, влизайки в универсална Европа и в нейната универсална църква.

Ние не сме нещо, което стои между Европа и нещо друго. България е Европа.

Европа, от своя страна, е континент, понятие, осъзнато в християнска среда. Тук не влизаме на някаква религиозна плоскост, а на политико-историческа, защото Европа се е осъзнала в своето християнство. Не е имало Европа като понятие преди това. Римската империя е била прото-Европа със своите огромни постижения, върху които ние също стъпваме. Европа е християнска цивилизация.

Лоялната опозиция в Европа

Европа е територия на свободата. Поради този факт тя е създала противостоящи си политически идеологии. Политическият плурализъм, сблъсъкт, възможността да има политическа опозиция, е европейски феномен. В ареалите извън Европа опозицията се е приемала като противодържавен акт. Европа е създала възможността хем да си политически активен, хем да бъдеш приеман като лоялен гражданин на своята държава.

Поради тази прични се е развил и либерализмът със своя бунт, насочен към свръхиндицидуални свободи. Въз основа на тази възможност се е появил и европейският социализъм. И, разбира се, като реакция на всички тези събития, се е оформил европейският консерватизъм, който ние смятаме, че представляваме в България.

Решения на европейските проблеми

Към какво се стремим ние? Да намерим решение на проблемите в Европа, защото нито центристите в Европа, нито левицата, имат решение на настоящите въпроси. Те единствено повтарят как развитието до този момент всъщост е било добро и ако забелязваме някакви проблеми, те всъщност са повърхностни и консрукцията, изградена до момента, съдържа в себе си решението на тези въпроси. Ние не сме съгласни! Проблемите не са повърхности, а са дълбинни и са причинени от самия модел. Не можем да се съгласим с центристки политици като Верхофстат, който казва: “Ние имаме нужда от миграция.” Защо това трябва да бъде приемано като аксиома и като мантра? Всички европейци ли са съгласни с това нещо?

Какви алтернативи, какви решения на настоящия проблем предлага партията на европейските социалисти? За съжаление никакви. Забележете, дебатът за решенията на проблемите в Европа е между Ангела Меркел и Виктор Орбан. Той е в десницата. Положението на Виктор Орбан в тази център-десница в момента е спорно. Съдават се в цяла Европа формации в дясно от тази център-десница и ние смятаме, че пътят на Европейските проблеми е там. Пътят към приемането на фундаментите на Европа. Приемането на истинските бащи на Европа, не само на модерните, с цялото огромно уважение, което ние изпитваме към дьо Гол, към Конрад Аденауер. Те са създали конструкциите на институциите на Еврпейския съюз, те не са създали Европа. Европа стъпва върху националните страни. Тя стъпва върху историите на националните страни, дори в преднационаланата им епоха и ние смятаме, че тези ценности са добри, не само изкуство, което е останало от онази епоха и което ние всички харесваме.

Границата между Европа и Азия

България е Европа, не граница на Европа. Граница между Европа и Азия може да бъде Турция. Тя е имала опити десетилетия наред да бъде Европейска страна. Те може би не са успешни до край, за добро или лошо. Русия е управлявана векове наред – от реформите на цар Петър, до трагичния край на цар Николай II – от проевропейски елит и очевидно, не изцяло еврпейският харакер на тази страна е надделял. Упасявам се, че подобни процеси текат и в съседна Турция. Но ние сме Европа. Ние трябва да останем в Европа, да приемем своето християнско наследство и да приемем, че стопанството трябва да се развива така, както векове наред се е развивало – с безспорна частна собственост и частна инициатива.

Боян Стефанов е председател на Младежки Консервативен Клуб. МКК е създаден през 1999 г. Включва широк кръг от млади общественици и представители на академичните среди, споделящи консервативни, християнски и патриотични ценности. По традиция, клубът приема членове след преминаване през сложна процедура за прием. След навършване на 40 години те остават членове на клуба, но без право да участват в управителните и контролните му органи.