Димитър Бъчваров, КОД:Модерните леви либерали са политическите лобисти на глобалните корпорации и спекулативен капитал

Модерните леви либерали са политическите лобисти на глобалните корпорации и спекулативен капитал (у нас, заради призхода му, го наричаме просто мафиотски и криминален)

Либералните политици създават закони и подчиняват живота ни единствено на глобалните финансови интереси. С ново законодателство, те разграждат държавата, отслабват всички защитни механизми на обществото и под фалшивия предлог за борба срещу климата, с размах закриват работните места в цяла Европа и лишават държавите на Стария континент от възможността да използва собствените си ресурсите.

Износът на производствата и работните места от Европа в бедните азиатски и африкански държави, с нищо не влияе нито на климата, нито повишава чистотата на природата в глобален мащаб. Т.нар. „Зелена сделка“ е огромна зелена лъжа, която заменя червената лъжа на старите комунисти.

Нещо повече, същите тези корпорации, които тук използват либералните екстремисти да налагат на нашите общества все по-радикални и тоталитарни фалшиви морални норми, в Азия и Африка безогледно експлоатират детски и женски труд и налагат 24 часов работен срещу паничка ориз.

Това е осъзната политика срещу икономическата независимост на ЕС и подчиняване на всичките му граждани на интереса а глобалните корпорации.

В интерес на глобалните корпоративни финанси е богатите общества на САЩ и Европа да бъдат „икономически закрити“. Първо, за да не създават скъпо платени работни места и второ да спрат да упражняват натиск върху качеството на предлаганите стоки чрез високата покупателна способност и завишените критерии на гражданите си. На новите, много по-бедни пазари, фирмите могат да произвеждат многократно по-евтино и да продават многократно по-некачествени стоки . Мечтата на всеки спекулант.

Проблемът обаче не е точно във фирмите. Проблемът е, че огромна част от политическата прослойка в САЩ и в Европа се е превърнала в политически аватар на тези финансови интереси.

За съжаление и в ЕС и в България сме свидетели, как под финансовия натиск на тези огромни интереси, голяма част от десницата се трансформира в „центристки формации“, предаде интересите на работещия човек и под егидата на марксистите тръгна да ни прави всички бедни, равни и послушни.

Дали това е бъдещето ни, зависи от това дали има силна консервативна десница, която да му се противопостави.