Днес Парламентът, практически с единодушие, прие решение, което задължава правителството да предоговори затварянето на ТЕЦ, което беше определено за 2025г.

Днес Парламентът, практически с единодушие, прие решение, което задължава правителството да предоговори затварянето на ТЕЦ, което беше определено за 2025г.

Това е правилното решение!

Няколко факта във връзка с това:

1. Добре е, че ГЕРБ, ДБ, ПП, БСП, БВ и ДПС гласуваха решение, което противоречи на политиките водени от тях до сега и в противоречие с предизборните си програми. Днес те казаха, че трябва да се преодолеят последиците от собствените им действия. Нали?

2. Лошо е, че в програмите на тези партии през март, ще залегнат същите дивотии, които те днес героично отхвърлиха. На бас?

3. Единствената партия в чиято програма е записано отпадане на този ангажимент в ПВУ, беше и е КОД. Останалите ни обясняваха в предизборни студия, че не може и не трябва. Спомняте ли си?

4. Този отказ от затваряне на ТЕЦ е безсмислен, без отказ от участие на България в спекулата, наречена СО2 квоти. Ако това икономическо безумие остане в сила, токът от централите ще е непродаваемо скъп. Искате ли да посочите партия, която ще го направи?

5. Смислена политическа позиция не е аварийни действия на парче. Истинската задача е наричането на социалистическите политики с истинките им имена и битката със самите тях, а не с отделни техни последици.

Истинското име на „въглеродните политики“ е покушение срещу смисъла и срещу живота, защото СО2 не замърсител, а част от кръговрата на живота. Свеждането му до нула, е другото име на смъртта. Смърт на хора, животни и разстения. Иска ли някой, завършил седми клас да спори с това? Сандов, казах завършил седми клас!

П.П.

6. Днешното единодушие е сигурно доказателство за това, че отиваме на избори.

Защото никой от тези, няма никакво намерение да носи отговорност за изпълнението на това решение.

Предизборно единодушие е това. Замитат следите на собствените си действия за кампанията. Толкоз!