Искаме да сложим край на експеримента, в който живеем

Д-р Петър Москов и Д-р Любомир Канов, учредители на КОД

Д-р Петър Москов на пресконференцията за представяне политическата декларация на КОД, 28 март 2019 г.

Сблъсъкът между либералното и консервативното е съвременното противопоставяне на лявото и дясното. Това не е отвлечен политологичен спор. Това са реални политически решения, от които зависят правилата на нашия живот. Либералният модел на демокрация е провален и ние сме длъжни да му противопоставим ценностите на консервативната демокрация.  Между демокрацията и либерализма няма знак на равенство. Начинът, по който либералите експлоатират  демокрацията, всъщност я разгражда. Води до разпад на държавността и замяната й с корпоративни интереси.

Убедени сме, че редът, справедливостта, прилагането на работещите решения трябва да бъдат защитени. Създаваме партия, алтернатива на очевидния провал на либералните, социалистическите и зелените политки, които превърнаха и превръщат живота ни в постоянен експеримент.

Либерално-социалистичеки експерименти

Социалистическото и либералното са експеримент – експеримент с хора. Ако в науката това е лигитимно върху животни, в политиката не бива да се прави така. Животът на много от нас мина в такива експериементи: какво ще стане, ако експериментираме с това, да отнемем собствеността на хората, да ги откажем от пазарна инициатива, да спрем житейското състезание? След това, всички ние минахме през непрестанните експерименти на социалната и либералната идеология:

  • Какво ще стане, ако унищожим инструментите на държавата да налага законност и ред? – Стана криминален мутренски преход.
  • Какво ще стане, ако експериментираме с това, здравеопазването и образованието да бъдат оставени на стихията на пазарния интерес? – Ще имаме необразована и болна нация.
  • Я да видим какво ще стане, ако кажем, че християнските ценности са отживелица и поискаме законно да няма два пола, а да има 52? – Ще стане разпад на ценностите и абсолютен триумф на отклонението над нормата.
  • Какво ще стане, ако не дадем пари за оборудване и гориво на полицията, а ги насочим към преброяване на блатния дръндавец? – Ще имаме чудесно преброен блатен дрендавец и необезпокоявани бандити по улиците.
  • Какво ще стане, ако приемем, че нашият основен приоритет, е това, да имаме чиста и неопетнена от човешка дейност природа? – Ще имаме срив на икономиката, високи сметки за енергоносители и повишена енергийна зависимост отвън.
  • Какво ще стане, ако прехврълим основната тежест на данъчното облагане върху нискодоходните групи? – Ще стане това безочливо, безогледно социално неравенство, което имаме в момента – оскотели от немотия хора и хора, които карат Мазерати.

Ново наименование на старо противопоставяне

Всичко това са истории от прехода, от нашето ежедневие.
За нас сбъсъкът между либералното и консервативното е съвременното наименование на старото противопоставяне между лявото и дясното. За нас е важно да се разбере, че сблъсъкът либерално/социалистическо от една страна и консервативно/ дясно от друга, не е отвлечен политологичен спор, не е и дискусия за международното положение за това, кой харесва Меркел, кой Орбан и Качински. Това са политически решения и от резултата на този сблъсък зависят правилата на живота, който ще живеем. Ако либералното е провалено, защото либералният модел на демокрация е провален, то ние сме длъжни да противопоставим срещу този модел на либерална демокрация ценностите и политиките на консервативната демокрация.

Между либерално и консервативно има сериозни, същностни различния.

Между думата демкрация и словосъчетанието “либерална демокрация” няма знак за равенство, защото демокрацията е държавно устройство и система от ценности. Начинът, по който социалистите и либералите експлоатираха демокрацията, доведе до разпада на самата демокрация. Ако на това не се противопостави консервативна демокрация, бъдещето ще се изроди в социалистически утопии и тоталитирани диктатури. Разпадът на либералния модел на демокрация е разпад навсякъде – разпад на ценностите, разпад на сигурността, разпад на образованието и здравеопазването, разпад на държавността и замяната й с корпоративни интересни.

Ние вярваме, че алтернативата е в създаването на консервативна десница, с все по-нарастващо влияние, обединена около:

  • налагането на политики по възстановяване на държавността;
  • политики по освобождаване на бизнеса от политическо решение да работи;
  • налагане на идентичността на българщината във вътрешен план;
  • защита на националния интерес във външен.

Срещу разпада на либералната демокрация и заплахата от леви социалдемократически режими, трябва да се противопоствят принципите на консервативната демокрация, принципите на разума, на нормата. Ако лявото и либералното е експеримент, то консервативното е връщане към нормата.

КОД на българската политическа координатна система

Носителите на социалистическите и либералните тези в българската политик са нашите основни политически противници – Българската соцалистическа партия (БСП) и Движение за права свободи (ДПС).

Провалът на ГЕРБ

Оценката ни за ГЕРБ е, че това е партия без ясна политическа идеология. Когато нямаш идеология, нямаш яснота за целите, които искаш да постигнеш, както и за механизмите на тяхното постигане. Управлението им е реактивно, в следствие на външен натиск, а не в следствие на прилагане на собствени убеждения. То е доказан провал и доказана невъзможност на ГЕРБ да приведе в състояние на полезност и ефективност основните политически системи – образовние, здравеопазване и сигурност. Такова политическо позициониране от страна на ГЕРБ е твърде далеч от претенцията, която имат те, да представлява хората, които не харесват БСП и ДПС.

КОД в дясно от центъра.

Политическата сила КОД се позиционира в дясно от центристките народни партии, каквато е ГЕРБ, които, както в България, така и в Европа, не дават път за изход от кризата на либералната демокрация.

КОД е консервативна, дясна, европейска, позиционирана в дясно от центристките партии политическа сила, която отхвъря социалистическите и либерални утопии.