Камчия е придобита незаконно от Москва, премиерът и прокуратурата да върнат собствеността на България

НР на КОД настоява премиерът и прокуратурата незабавно да предприемат правни и фактически действия, за да възстановят собствеността на българската държава  върху земите, незаконно придобити от „СОК Камчия“ ЕАД.
 Да защитят българския национален интерес, попаднал под риск след изказване на външния министър на Руската федерация през 2019г. за намерения на Кремъл да използва комплекс Камчия като  обект “мека сила” в България и ЕС.
В писмо до премиера и прокуратурата КОД прилага и необходимите документи, показващи заобикалянето на българската конституция и законодателство при придобиване на “СОК Камчия” от правителството на Москва.