КОД е гласът на свободния българин

Под този слоган Консервативно обединение на десницата откри кампанията си в Пловдив и Перник през изминалия уикенд.  А свободният българин вярва, че ние сме в ЕС именно защото сме българи, а не защото сме готови да се откажа от традициите и ценностите си под натиска на неомарксистките лидери в Европа.  

Свободният българин иска България да бъде силна държава, която – влага данъците му в ефективни системи на образование, здравеопазване и сигурност за своите граждани, а не ги раздава като помощи на послушни, приближени бизнесмени, както правят последните правителства.

 Свободният българин иска силна икономика и знае, че усилието за работеща икономика и високи доходи на първо място е битка срещу социализма и срещу раздаващата държава. Социализмът и неговите раздаващи подаяния правителства унищожават стопанската инициатива и предприемачеството и води след себе си само бедност и обществени конфликти. Това е и отговора на това как да се борим с корупцията. Не с предложението на левицата – да сложим до всеки държавен чиновник прокурор, а да премахнем властта на чиновника, наследена от социалистическата държава, който сам решава на кого колко да раздаде от нашите данъци и така всеки час подхранва корупцията на всички управленски нива. 

Свободният българин очакваше от десницата да скъса зависимостите от икономическия октопод на посткомунистическата и десарска олигархия. Защото този октопод продължава да ограбва труда и данъците на българите и точно това е причината за липсата на реални пазарни отношения в България, причината за огромната корупцията унищожаваща дребния и средния бизнес. За съжаление това е и големият провал на старата десница в прехода. Тя не наложи решително лустрационно законодателство. КОД има готов закон и е готов да го приложи. 

Свободният българин знае, че истинското отстояване на националния суверенитет е гарантиране на енергийната сигурност на България.  Това означава: гарантиране и защита на въглищната ни индустрия и въглищните ни централи. Разработка и развитие на собствените ни газови залежи. Предоговаряне на сроковете и целите, с които България е влязла като страна в договорките със зелените цели на ЕС и отпадане на въглеродните квоти, които оскъпяват със 170% цената на електроенергията. 

Свободният българин е убеден, че продължаването на зависимостта на България от Кремъл е равносилно на национално предателство. Първостепенна задача на всяко българско правителство е прекратяването на тази пагубна за развитието ни зависимост и гарантирането на сигурността ни в рамките на НАТО. 

Свободният българин е горд с традициите и ценностите си и няма никакво намерение да ги хвърли в краката на европейски левичарски елит. КОД е решен да води битката за ценностите на свободния човек срещу тези, които потискат обществата и поставят заклеймяващи етикети на всеки, който си позволява да не е съгласен с тях.  Тези неокомунисти наричат всяка различна мисъл “език на омразата” и потъпкват достойнството и традициите на европееца развявайки фалшивото знаме на равенството. 

КОД влиза в тази предизборна кампания с конкретна цел – в следващия парламент да бъде катализатор на едно мощно дясно обединение, което да довърши задачата на старата десница и да премахне всички зависимости, които толкова години спъват развитието на българската икономика, унищожават свободната инициатива на българите и демократичните институции на държавата.