КОД изпрати поздравителен адрес за избора на говорителя на Камарата на Представителите Кевин Маккарти

To the U.S. Embassy in Sofia

To the Honorable Kevin McCarthy, Speaker of the House

To the American People

Address by Conservative Alliance of the Right

Political Party COD

We, the Conservative members of the Bulgarian Society, represented by COD and hopefully expressing the prevailing conviction of many more Bulgarians, would like to congratulate the election of the new Speaker of the House Hon. Kevin McCarthy and to confirm our faith that our great Ally — the United States of America, will continue the course of Euro-Atlantic strength and support for our mutual journey into the future of Democracy and Prosperity for all. We hope that the collective West will maintain its moral and cultural compass in the Right direction under the guidance of our Judeo-Christian values with the decisive role of the new House of the People in the future policies of the U.S. This difficult choice made by the Representatives has a great significance for the whole World and signifies a new direction for all conservatives around the Globe including COD in Bulgaria.

Sincerely,

Peter Moskov, M.D

Lubomir Kanov, M.D

Vanyo Sharkov, M.D.

До Посолството на САЩ в София

До Почитаемият Кевин Маккарти, Говорител на Камарата на Представителите

До Американския Народ

Обръщение от Партия КОД

Консервативно Обединение на Десницата

Ние, членове на Българското общество споделящи консервативни убеждения, представлявани от Партия КОД и с надеждата, че представляваме убежденията на още много наши сънародници, бихме желали да поздравим с успешният избор новият Говорител на Камарата на Представителите в Американския Конгрес почитаемият г-н Кевин Маккарти и да затвърдим доверието си, че нашият велик съюзник Съединените Американски Щати ще продължи курса към заздравяване на Евро-Атлантическата мощ и подкрепа за нашият съвместен път към едно бъдеще на демокрация и просперитет за всички. Ние се надяваме, че Колективният Запад ще поддържа своя морален и културен компас във вярната посока под знака на Юдео-Християнските ни общи ценности с решаващото влияние на Камарата на Представителите в бъдещата политика на САЩ. Трудното решение и избор на лидер от страна на всички представители има огромно значение за целия свят и обещава нова обнадеждаваща посока за всички консервативно мислещи хора, включително Партия КОД.

С най-искрени поздравления:

Д-р Петър Москов

Д-р Любомир Канов

Д-р Ваньо Шарков