Момчил Станков

Член

Административен директор на Русенски университет Ангел Кънчев, филиал Видин. От 2014 до 2017 г. е областен управител на област Видин. От 2008 до 2014 е общински съветник в гр. Видин. Завършил магистратури по Право и Международни отношения в НБУ. Практикуващ адвокат от 2001 до 2014 г.