Пенка Деведжиева

Член

Финансист и икономист. Родена в гр. Пловдив, завършва средно образование в Гимназия „Св. Кирил и Методи“. 2005 г. получава степен Бакалавър по Публична администрация, 2009 г. защитава бакалвърска степен по Стопанско управление, а 2010 г. надгражда образованието си със степен магистър по Финансов мениджмънт – всички степени придобити в ПУ Пасий Хилендарски. Била управител седем година на „Северна Индустриална Зона“ ООД, създава свои търговски дружества, с които работи на сводния пазар, като предприемач. Демократ и технократ! Била член на ПП ДСБ и неин съучредител, член на НР на ДСБ. В мандат 2015 – 2019 г., общински съветник и председател на групата на РБ, зам.председател на ОбС Пловдив. Сайт