Росица Рачева

Зам.-председател

Росица Рачева е магистър по Социология в (СУ), магистър по Клинична психология (НБУ), магистър по Социални интервенции основани на доказателства (University of Oxford) и доктор по Педагогическа и възрастова психология (БАН, Институт за изследване на населението и човека). Има дългогодишен опит в индивидуалното консултиране и работа с групи, създаването и управлението на програми в социалната сфера. През последните години  консултира, супервизира и мониторира проекти и програми със здравна и социална насоченост. Има дългогодишен научно-изследователски опит,  насочен предимно към конструиране и адаптиране на инструменти за оценка на когнитивни и личностни характеристики и редица публикации в български и международни издания. Ангажираността и с политика започва през 2005 година, когато става член на Демократи за Силна България. Била е член на Софийското и Националното ръководство но партията през периода 2012 – 2016 г.