Цветанка Йотина

Член

Г-жа Цветанка Йотина е родена на 26 юни 1953, в Кюстендил. По образование е икономист. Омъжена, с три деца. Кмет е на Община Мирково от 2007 г. до настоящия момент. Тя е човек, който се бори за това, което иска и чрез действията си показва, че всичко е възможно. Има ясна представа за желаните бъдещи резултати, за начините за тяхното постигане и най-важното – със знание и умения организира и мотивира хората така, че те да следват избрания от нея път като свой. Има способността да показва добра преценка и разбиране на ситуациите. Човек, който може да разбере всеки. Думата, която напълно описва г-жа Йотина е ЛИДЕР.