Валентин Павлов

Член

Д-р Валентин Павлов завършва стоматология през 1996 г. в Стоматологичния факултет към Медицинския университет, София. През 2002 г. придобива специалност орална хирургия. Тогава създава и първата клиника. Има многобройни специализации в Германия и Австрия, както и участие в курсове за допълнително усъвършенстване в областта на хирургията и оралната имплантология.