Меморандум за национално съгласие за излизане от кризата с COVID-19

Ако не се предприемат действия, през есента ще настъпи още по-тежка здравна и икономическа криза, смятат подписалите го партии

Опазването на здравето и живота на всеки един български гражданин и гарантирането на здравна сигурност и просперитет на българското общество е национален приоритет, около който всички се обединяват. Здравната криза води след себе си тежки икономически и социални последици, свързани със спиране на бизнеси, ограничаване на обществения живот, нарушаване на образователния процес. Рискът от нова вълна на заболяването с всички съпътстващи последици не е отминал и ако не се предприемат действия, през есента ще настъпи още по-тежка здравна и икономическа криза.

Една от основните причини за непоследователното управление на кризата до този момент е използването й за политически цели. Настоящият меморандум обединява всички около съгласието, че мерките за борба с кризата COVID-19 са върховен държавен приоритет, защото засягат пряко националната сигурност и не могат да бъдат инструмент за политическо позициониране нито в настоящите избори, нито в следващия парламент.

Партиите, подписали този меморандум се обединяват около разбирането, че излизане от кризата означава:

 • Минимум 70% ваксинирано население
 • Работеща икономика без здравни ограничения
 • Гарантиран присъствен учебен процес
 • Здравната система, работеща в в нормален режим на работа

Политическите партии, подписали този меморандум констатират:

 • Отсъства активно управление на процеса
 • Няма план и времеви хоризонт за излизане от кризата
 • Няма финансиране на образователна и мотивационна кампания за ваксинация
 • Ваксинационният процес трайно се забавя

Водени от тези констатации, подписалите този меморандум се около следното:

Управлението на кризата, предизвикана от COVID-19 и последиците от нея е основен ангажимент на всяко българско правителство, независимо от неговото политическо представителство;

Задача номер едно на настоящото и всяко бъдещо управление трябва да бъде постигането на колективен имунитет на българското общество до септември тази година;

Изпадането в ситуация, изискваща въвеждането отново на мерки, водещи до затваряне бизнеси, нарушаване на нормалния образователен процес и  социалния и културен живот на обществото са неприемливи и налагането им ще означава провал на управлението при справяне с кризата;

Всички политически партии, подписали меморандума, независимо от досегашната им оценка за управлението на кризата, се ангажират с изпълнение на целите, разписани в него. В изпълнение на този ангажимент партиите, подписали този меморандум:

1. Изискват от настоящото управление незабавно изработване и оповестяване на план за излизане от кризата с ясна времева рамка. Този план трябва да съдържа:

 • Включване на всички клонове на централната и местна администрация в реализирането на процеса по ваксиниране
 • Провеждане на масирана информационна и мотивационна кампания за ваксинация срещу COVID 19
 • Организиране на кампания „от врата на врата“ и осигуряване на логистика за ваксиниране по местоживеене.
 • Изработване, оповестяване и финансиране на система от стимули за ваксинация
 •  Осигуряване на финансов ресурс, гарантиран от бюджета за обезпечаване на постигането на целите

2. Включване на национално представените работодателски и синдикални организации в плана за постигане на поставените цели

3. Изработване на ясни публични индикатори за хода на изпълнение на плана.

_________________________________

💎 Повече за Национално Обединение на Десницата можете да научите от интервюто на Петър Москов.

💎 Най-активно можете да следвате кампанията на КОД в официалната ни Facebook страница.