Николай Ганев, КОД: Развитото гражданско общество и електронното управление са ключ към ниска корупция

Николай Ганев е четвърти в листата на КОД за град Пловдив. Той е магистър по финанси. ИТ специалист с над 20 години стаж. Притежава международни патенти в областта на електрониката, автоматизацията и автомобилната индустрия. Семеен, с две деца.

„Като истинска дясна партия КОД залага на традиционните консервативни ценности като традиционното семейство, социална справедливост и лична свобода, високо качество на образованието и истинска дясна икономическа политика.

Всички тези ценности няма как да бъдат реализирани без развито гражданско общество с активна позиция. „Дясно“ предполага не държавата, а гражданското общество да е водещо в посоката и контрола върху изразходване на обществените ресурси.

КОД ще работи за развитие на гражданското общество, като основен гарант за правилни държавни политики. Обществената енергия трябва да се използва както за реализиране на местни политики, като културни проекти, образование, изграждане на обществена инфраструктура и други, така и на национално ниво.

Гражданското общество трябва да е достатъчно активно, за да може да влияе върху проекти като например пробива под Водната палата, а не реализацията му да бъде решавана от няколко души по неясни критерии.

Формиране на гражданска позиция предполага лесен достъп до обществена информация. Много трудно без информация, която сега може да получиш само ако институциите решат да я предоставят при изрично поискване, може се формира гражданска позиция.

Затова КОД приема за свой основен приоритет истинско електронно управление на национално и местно ниво.

Лесният достъп до обществена информация е гарант за обществен контрол върху дейността на институциите и изразходване на публични средства.

Свободният българин избира дясното и развива гражданското общество като основен гарант за това. 

Ето един пример: електронният здравен картон, съдържащ информация за всички здравни дейности, извършвани на всеки по договор с НЗОК. Отскоро през системата НЗИС ще включва  и всички останали включително платени дейности или по-договор с частен здравен фонд. Здравното досие съществува от 2012 година през портала на НЗОК и е добра основа за граждански контрол върху подаваните за заплащане дейности. Така контролът върху отчитаните дейности би бил много лесен, при работещо гражданско общество обаче.

Електронното управление може да включва голямо разнообразие от дейности: от електронни билети за градски транспорт до премахването на необходимостта от обмен на документи между граждани и институции – например служебна бележка от работодател при записване на дете в детска градина.

КОД ще работи за електронното управление.

Участвал съм в лично качество в проекти с фирмите, реализирали електронното управление в Естония, където откриване на фирма може да стане по електронен път и само за 20 минути. Уникалният идентификатор позволява достъп до всички обществени услуги и информация за държавни или общински проекти и изразходване на обществен ресурс. Не е нужно дори да носите шофьорска книжка, защото личното електронно ID е достатъчно.

КОД е гласът на свободния българин за силно гражданско общество и работещо електронно управление.