Петър Москов, КОД: Десницата живее с вярата, левицата или я осмива или я употребява

Един от фундаментите на консервната десница е защитата на християнските ценности. Това са всъщност ценностите, върху които е изградена европейската цивилизация.

Отношението към вярата е базово по оста ляво-дясно.

Десницата живее с вярата, левицата осмива и се бори с вярата или я използва за собствени светски цели.

Противниците на вярата са противниците на десницата.

Тези, които използват вярата за отвратителните си политически цели са противници на десницата.

В това отношение българската проевропейска левица и българската постсъветска левица са противниците.

Първите налагат подмяна на християнските ценности с извратени неомарксистки искания и обвиняват православните християни, които не приемат това в ретроградност.

Вторите им предлагат срещу това, фалшивото убежище на сферата на зависимост на Кремъл. Фалшиво, защото там не е домът на вярата, там християнството и църквата са просто гориво в адските котли на един авторитарен режим.

Ако всичко това Ви звучи абстрактно, ето два цитата. Първият е за това как православната вяра се използва като аргумент за убийството на други православни.

Вторият е истинският глас на вярващия.

1.Патриарх Кирил: “ Ако умрете за страната, Вие ще бъдете с Бог, в слава и вечен живот.“

2.Свещенник Николай Платонов: „Казвам това на онези, които все още виждат и чуват. Пазете се от властта на един нечовек, който ще се задържа на власт на всяка цена и на олтара на суетата си ще пожертва стотици хиляди-вашите деца и децата на съседна държава. Бог вече не е тук!“

Толкова, който разбрал-разбрал!

Това, което съм разбрал аз е, че свободният българин живее с вярата в душата си и божието слово му дава сила, спокойствие и надежда.

И това няма да се промени от напъните на модерните леви богоборци или на децата на тези, които взривяваха църкви и убиваха свещенници.