Петър Москов: КОД е гласът на свободния българин

КОД е гласът на свободния българин, който знае, че конкурентният пазар и независимият бизнес водят до богато общество и високи доходи, а не социалистическа държава, която раздава парите ни като помощи и произвежда само инфлация и бедност

КОД представлява гласовете на българите, които са убедени, че основната функция на държавата е да гарантира сигурността, здравеопазването и доброто образование на своите граждани, затова настояват данъците им да се харчат предимно за това. Те не са съгласни с техните пари да бъдат издържани и толериран различни малцинства и подпомагани отделни бизнеси и знаят, че това не само деморализира обществото, но и пречи на развитието на икономиката, на постигането на високи доходи. Знаят, че когато държавата раздава техните данъци, това е социализъм, а социализмът ражда корупция убива свободната пазарна конкуренция и води до ниско качество и бедност. Българите, чийто глас изразява КОД вярват, че за пазара и демокрацията най-важна е свободата и затова не искат държавата да се меси в бизнеса, а само да следи за спазване на законите и правилата.

Идеите за управление на КОД гарантират точно такава държава. Която с парите на своите граждани им осигурява сигурност, модерно здравеопазване и добро образование. Държава, която охранява свободата на пазара и бизнеса като не допуска нарушаване на правилата и не предлага предимство за отделни фирми и бизнеси. КОД ще спре безогледното раздаване на парите на данъкоплатците във вид на ненужни помощи, защото това са социалистически практики, които водят до трупане на държавни задължения, увеличаване на инфлацията и нарастване на бедността. Управлението през последните години го доказа.

КОД ще спре ограбването на държавата от върхушката на стария комунистически режим, която през зависими политици, подставени фирми и купени чиновници източва парите ни за инфраструктура, здравеопазване и социални дейности и ни обрича да живеем в мръсна среда, да ползваме некачествени пътища и транспорт, лишава ни от модерно здравеопазване. Решението е незабавна лустрация, както постъпиха всички бивши социалистически страни и днес гражданите им се радват на развиваща се икономика, нарастващи доходи и подобрено качество на живот. 

КОД е гласът на тези българи, които знаят, че ако се управлява от независими от чужди интереси политици, България може да си гарантира енергийна независимост и ниски цени чрез ефективното използване на собствени ресурси от въглища и газ.  КОД отхвърля зелените утопии, защото не решават проблемите със замърсяването на околната среда, а единствено ни правят бедни и зависими и са в полза на чужди финансови интереси.

КОД е гласът на тези, които знаят и вярват, че България може да бъде независима дъжава, а българите могат да бъдат богати и свободни граждани.