Петър Москов: Забраната за проучване и добив на шистов газ е в резултат на натиск от Кремъл и от липса на воля у българските политици да му се противопоставят и да защитят българската енергийна и политическа независимост

Уважаеми народни представители,

Представяме на Вашето внимание мотивите ни за частична отмяна на мораториума за проучване и добив на шистов газ, в частта му, касаеща проучването на залежи на територията на България.

Причините, поради които КОД предприема тази инициатива са следните:

Пред Европа и света предстоят години на тежко геополитическо противопоставяне и свързаните с него енергийни, икономически и социални предизвикателства.

Това е реалността, пред която сме изправени и независимо от различните настроения в обществото за войната в Украйна, по отношение на тази реалност трябва да сме единни и да се обединим около националния си интерес.

Националният ни интерес изисква да предпазим българската икономика от срив, породен от настъпилите външни турбуленции. В основата на изпълнението на тази цел, стои гарантирането на енергийната обезпеченост на икономиката и бита ни.

В условията на външнополитическа нестабилност, на несигурност на доставките и непредвидимост на цените по тези доставки, разумното действие е да постигнем максимална  независимост от външни енергийни източници.

По отношение на природния газ, такава независимост ще постигнем през разработване и добив на собствените си залежи от шистов газ. Всички международни агенции за енергийни проучвания, определят залежите ни на стойност 500 млрд. куб. м. газ, което при национално потребление около 3 млрд. куб. м. годишно, гарантира на България независимо потребление за следващите 100 години.

Природния газ е стратегическа суровина. Без газ съвременната българска икономика е невъзможна. Водещите експортни позиции на България са изключително зависими от газа.

В тази връзка поддържането на стратегически запаси от природен газ е основно задължение на държавата. Доброто управление изисква всички собствени наличности от стратегически суровини задължително трябва да се идентифицират и поддържат в извлекаемо състояние. Това правило следва да се приложи и по отношение на природния газ.

Към момента технологиите на шистовия крекинг са практически безвредни за околната среда. С това отпада основният аргумент за въздържане от проучване.

Цената на проучвателните работи за установяване на извлекаеми запаси шистов газ с(около 250 млн. евро). е напълно приемлива за България. Това открива възможности за извършване на тези проучвания с държавно финансиране и по-благоприятни условия за страната при следващото търговско извличане от частни добивни корпорации.

Проучването и постигането на търговска готовност на находищата ще отнеме около пет години. Няма никакво съмнение, че редица други страни също ще започнат проучвания за извлекаеми запаси от шистов газ.

Поради това, че фирмите притежаващи технологии и опит за надеждно проучване не са много, всяко забавяне на договора за възлагане може да повиши значително цената и сроковете за изпълнение на нашата държавната поръчка.

Изводът от всичко това е, че българската държава трябва незабавно да предприеме възлагане на проучвания и установяване на извлекаемите запаси на шистов газ на нашата територия.