Покана за Национално събрание на политическа партия „Консервативно обединение на десницата“

          Националното ръководство на Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“  с  решение от 08.06.2023 г. на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ПП „КОД“ свиква Националното събрание на ПП „КОД“, което да се проведе на 24.06.2023 г. от 10.00 ч. онлайн, чрез използване на платформа за видеоконференция Zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/83526993524?pwd=MVBlWDBSMGl3ejFpalIrMHZVcGVJZz09,  и при следния дневен ред:

1.  Политически доклад на Председателя на партията и  дискусия по актуалните политически и организационни теми;

2. Обсъждане и гласуване на изменение на Устава на ПП „КОД“, относно промяната на адреса на управление на партията ;

3. Обсъждане на вътрешно организационни въпроси и приемане на решения в тази връзка;

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, а именно в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Парола за влизане в онлайн събитието ще бъдат предоставени на делегатите чрез излъчилите ги Общински организации.

гр. София                                            Председател: Петър Москов

09.06.2023 г.