Покана за Национално събрание на политическа партия „Консервативно обединение на десницата“

Председателят на Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“, с  решение от 14.05.2021 г. на основание чл. 18, ал. 1, предл. второ от Устава на ПП „КОД“, свиква Националното събрание на ПП „КОД“, което да се проведе на 03.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Евлоги Георгиев, № 9 при следния дневен ред:

  1. Анализ на изминалите избори за Народно събрание
  2. Политическа дискусия
  3. Гласуване на резолюция за предстоящите избори за Народно събрание

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, а именно в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

                                                                                                                           Председател: Петър Москов