Президент и премиер да спрат незабавно да настройват българи срещу българи

Гражданският мир в България е заплашен. Свидетели сме на арогантност и безпомощност на основните държавни институции. Президент, правителство и политически партии подклаждат обществено напрежение и безучастно наблюдават ескалацията на отношенията. Повече от 40 дни президент, правителство и политически партии отказват да изпълнят конституционните си отговорности и вместо да гарантират гражданския мир и правата на хората, те се опитват да употребят недоволството на българите от собствената им некадърност и безотговорност. Няма невинни във влошаващата се от ден на ден политическа ситуация. Насъскването на българи, срещу българи е престъпление срещу народа и конституцията. Няма кауза, чиято цена да е гражданския мир в България. Националното ръководство на партия КОД призовава:

• Президентът и министър председателят незабавно да спрат личната война помежду си и да прекратят всички публични прояви, насаждащи омраза и нетърпимост в българското общество.

• Президентът да спре да използва високата трибуна, дадена му от конституцията, за да разделя и противопоставя българските граждани

• Министър-председателят да прекрати ненавременните предизборни акции и да се ограничи в конституционните си задължения да гарантира демократичните права и свободи на всички български граждани, независимо дали изразяват подкрепа или протестират срещу властта.

• Всички партии и политици, допуснали да бъдат въвлечени в тази криза, да поемат своята отговорност и да се обърнат към симпатизантите и последователите си с искане за спазване на мирно и толерантно към инакомислещите поведение.

• При очевидната невъзможност и на двете най-представителни политически институции да се държат на нивото на отговорностите и задълженията, вменени им от конституцията и да служат на българските граждани, а не на тесните си политически интереси, КОД се обръща към председателя на Народното събрание, като ръководител на най-върховната институция в парламентарна България, с настояването спешно да започне инициативи за намиране на политически решения и овладяване на създадената от президента и министър-председателя криза. В парламентарна република, каквато е България, именно народното събрание е органът призован да намери консенсус и да предложи решение на конфликтна ситуация, каквато е тази в момента. Действията на парламентарната институция трябва да доведат до ясна пътна карта за изваждане на страната от настоящата обществена и институционална криза.