Служебно правителство на Радев ще е пагубно за България

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

ДО

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП НФСБ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО  НА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

Управляващото мнозинство с поредица от непрозрачни действия и липса на ясни приоритети, предизвика сериозна политическа криза в страната.

Противоречивите действия в икономическата, социалната сфера и енергетиката, силно подкопаха образа на ГЕРБ като дясна политическа сила.

Очевидно е, че мнозинството не се справя със задачата да изолира от публичен икономически ресурс и нелегитимно политическо влияние „търговската корпорация“ ДПС.

Липсата на действия в тази посока, делегитимира основанията за участие на ОП в управлението.

Квалифицирането на гражданските протести като платени, означава неразбиране на ролята на политическите партии в обществения живот. Хората са на улицата, за да кажат че не са доволни, работа на политическите партии е да им дадат перспектива и пътна карта за постигането й.  

Оценката ни е, че по отношение на реализацията на  стратегическите политически цели на десницата това мнозинство е изчерпано.

Като дясна консервативна партия, ние в КОД сме убедени, че служебно правителство на президента Радев, с неясен времеви хоризонт, не е решение на политическите цели на дясно мислещите хора в България, напротив представлява заплаха за част от постиженията на демокрацията и евроинтеграцията на страната ни. 

Такова правителство ще задълбочи и ще тласне в неправилна посока политиките по острите проблеми пред българското общество, а именно: действия по справяне с икономическите предизвикателства, действия по овладяване на епидемията, действия по откъсването на България от геополитическото влияние на Русия.

Заедно с това, такова правителство ще доведе до бъдещо парламентарно мнозинство около БСП и нейните сателити и повишено влияние на ДПС.

За да не се допусне такова развитие КОД счита, че единственият полезен ход за обществото е правителството да влезе в парламента с искане на вот на доверие до края на месец юли.

Основанието за това доверие, не просто от парламентарното мнозинство, а от обществото, е ясен план с конкретни, подробно разписани действия и календар за изпълнението им в късия времевия хоризонт до редовните парламентарни избори по следните въпроси:

1.  Ефективна система от мерки и финансови механизми за противопоставяне на икономическата криза.

2. Конкретен план за контрол над епидемията.

3. Ясен ангажимент с конкретни действия за защита на националната сигурност от руската геополитическа експанзия.

За КОД, като дясна партия, при изпълнение на тези приоритети е важно следното:

– Антикризисните мерки, насочени към подпомагане на засегнатите хора, а не към захранване на приближени бизнес кръгове.

– Ангажимент за изискване на временен мораториум върху плановете ЕК за „Зелена сделка“, която ще повиши цената на енергоносителите за домакинствата, допълнително ще намали рентабилността и конкурентоспособността на българското производство и ще увеличи безработицата.

– План за контрол над епидемията, основан на ясни приоритети и мерки обвързани единствено с обективни публично проследими показатели

– Гаранция за влизането в експлоатация на газопровода „Балкански поток“, само и единствено едновременно с интерконекторната връзка с газовия терминал в Гърция.

– Изискване за пълна публичност и отказ от търговска тайна на участниците в процедурите за строеж на АЕЦ „Белене“

– Започване на процедура по промяна на Конституцията, която премахва съществуването на института „Служебно правителство“, водещ до формиране на изпълнителна власт без санкцията на суверена. 

Считаме, че от ангажимента за изпълнение на тези краткосрочни приоритети, трябва да зависи отношението на дясно мислещите хора към бъдещето на това управление.

Отказ от изпълнението на такива действия означава, че мнозинството на ГЕРБ и ОП ще носи цялата вина за нарастване на общественото напрежение, за последващото нанизване на страната на „ социално-либералният вектор“ (по думите на Ахмед Доган) и връщането в геополитическата орбита на Русия.

София, 13 юли 2020 г.

Председател: Петър Москов