Стъпки за защита на българските екологични интереси

Декларация на партия „Консервативно обединение на
десницата“ по повод изявлението на правителството за
предложението за „Зелена сделка“ на Европейската комисия

На 28.01.2020 г. правителството констатира, че щетите за българската икономика, от
прилагането на „Зелената сделка“ на Европейската комисия, ще възлязат на 20 млрд.
евро и определи целта за „Въглеродна неутралност“ на Европа за безсмислена,
доколкото целият останал свят не си поставя такава цел.
Във връзка с посочените проблеми, ръководството на партия КОД е убедено, че
България трябва незабавно да изработи активна позиция и да намери съюзници сред
другите засегнати страни членки на ЕС за заявяване и отстояване на общия ни интерес.

КОД предлага следните конкретни стъпки:

България спешно да инициира среща на всички засегнати от “Зелената
сделка” страни членки на ЕС, със следните предложения за обща позиция:

 • Искане за спиране на всички решения по “сделката” в ЕК, ЕС и ЕП до изготвянето от
  ЕК и приемането от стените членки на конкретен за всяка държава и всеки
  засегнат сектор от икономиката, финансов план за реализацията й.
 • Искане за изработване от ЕК на експертен анализ за наличните технологични
  решения, които да заместят сегашните източници на енергия при запазване на
  икономическия потенциал на съюза и битовия комфорт на всички европейски
  граждани.
 • Изработване на предложение за “Истинска зелена сделка”, която да атакува
  реалните замърсители на природата. План, който да сочи ясно, че приоритет за
  Европа е битката със замърсяването на въздуха, почвата и водата.  Целта на
  тази битка трябва да е драстичното намаляване на емисиите от серни и азотни
  съединения, фини прахови частици, както и отпадните продукти на индустрията
  и бита.
  При наличен един трилион евро европейски бюджет за опазване на
  околната среда, правителството ни да насочи усилия той да се фокусира
  върху следните три приоритета:

1.     Ограничаване на замърсяването и постигане на критериите на Световната здравна
организация за качество на въздуха и водите и почвата.
2.     Намаляване на потреблението на първични ресурси в икономиката и нулево
депониране на отпадъци.
3.     Опазване на природата на континента, такава каквато искаме да я предадем на
следващото поколение.

Изпълнението на тези цели, а не фалшивата борба за „Въглеродна неутралност“ ще
превърне Европа в наистина “Зелен континент“ и световен екологичен лидер.
Въведените досега в България мерки за постигане на „Въглеродна неутралност“ са
довели до това цената на тока, потребяван през 2018 г. да е с 46% по-висока. Оценката
на правителството за щетите от въвеждането на „Зелената сделка“ отчитат само
подобни преки резултати, но не и дългосрочните негативни ефекти върху българската
икономика и качеството на живот на българите.
Настояваме предложението ни да бъде разгледано и обсъдено от управляващите и
парламентарно представените партии, като определящо за развитието на българската
икономика и за реалното запазване на българската природа.

Партия КОД

 Категорично не приема факта, че управляващите не предприемат никакви
активни действия за защита на националния ни интерес. За нас изразената
позиция, че не можем да направим нищо, защото ще ни “натиснат” е отказ от
конституционно разписани задължения на правителството с лоши дългосрочни
последици за джоба и качеството на живот на българина.
 Определя липсата на позиция по въпроса на всички парламентарни
политически сили, като безотговорност и страх да се противопоставят на
силните на деня. Цената на този страх са високи цени на тока, сериозни загуби
за икономиката и влошаване на жизнения стандарт на българите граждани.

Национално ръководство на КОД
Председател: Петър Москов