Учредителна декларация на политическа партия „Консервативно обединение на десницата“

Ние, български граждани, вярващи в конституционните норми, правовия ред и демокрацията, обявяваме създаването на политическа партия “Консервативно обединение на десницата”.

Създаваме я, за да защитим реда, справедливостта, нормата, разума и работещите решения.

Нашата партия е ясна алтернатива на очевидния провал на либералните, социални и зелени доктрини, превърнали живота ни в постоянен експеримент. До този момент в България няма такава политическа сила.

Наричаме себе си просветени патриоти. Защото ценим миналото и вярваме, че отстояването на идентичността и традициите са достойният път за принадлежността на България към свободния свят, демокрацията и високия жизнен стандарт. Либералната претенция за отказ от идентичност е отказ от бъдеще.

Създаваме ЕВРОПЕЙСКА партия, за да се борим за ЕС, основан върху европейската християнска цивилизация и нейните ценности. Съюз, който работи за опазването и развитието на благоденствието на европейците. Общност от достойни суверенни нации, обединени в солидарно усилие за просперитет и нарастващо благоденствие. Съюз с ясни географски, културни и икономически граници.

Създаваме НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ, водени от убеждението, че десните хора бяха излъгани, а дясното беше подменено от социалисти, които изградиха псевдо капитализъм в условия на либерален модел.

Това доведе до:

Подмяна на икономическия фундамент на дясното

Здравите ценности на креативния и иновативен производствен капитализъм бяха заменени от интересите на спекулативния посткомунистически капитал. На дясното беше вменено да защитава:

 • Икономика, базирана на ниска цена на труда.
 • Ограничаване на държавата до невъзможност да изпълнява същностните си функции.
 • Идеологията на глобализацията, която накара българските предприемачи да оцеляват, като се конкурират с пазари на труда в третия свят, където се експлоатира детски труд и се работи срещу храна.

Подмяна на ценностния фундамент на дясното

Либералният модел отрече основната ценност в светогледа на дясно мислещия човек, а именно приемането и защитата на естествените различия между хората, традициите, обичаите, религията и здравия смисъл, залегнал в поведението на повечето хора. Тези нео-марксистки обществени модели се налагаха с  претенцията да се наричат десни политики.

От името на дясното и прогресивното през последните десетилетия беше отнета и друга базова ценност на десния човек – свободната мисъл и изразяване. Фалшивото  дясно наложи  политически коректен език под страх от обвинения за изповядване на “омраза”, което на свой ред е най-краткият път към забраната на независимото мислене и на съвестта.

В безпътицата на либералната демокрация, единствените предлагани алтернативи са или крайно леви лъжи за равенство и отнемане на властта от елитите, или крайно десни, паразитиращи върху страховете на хората.

Убедени сме, че решението на кризата на демокрациите не е в нови социални утопии.

Заставаме вдясно от центристките народни партии, които изоставиха християндемократическите си корени и се превърнаха в проводник на мултикултурализма и подчиниха националните държави на интереса на транснационални корпорации.

Ние имаме отговор на кризата. Той е връщането към нормата и ефективните работещи решения на КОНСЕРВАТИВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, като алтернатива на социалистическата и либералната демокрация.

КОД ще работи за

Налагането на държавна политика, основана на концепцията, че българската национална култура е ВОДЕЩАТА КУЛТУРА. Българската водеща култура е основана на общите ценности на европейската цивилизация, които произхождат от Християнството, Просвещението и Възраждането, както и от абсолютната ценност на човека, независимо от пол или индивидуални различия.

Отхвърляне на идеята за мултикултурно общество, при която изкуственото изравняване на ценностите води до тяхното унищожение.

Защитата на българската национална идентичност, превръщането  на образованието в ценност от национално и стратегическо значение, а не използването му просто като инструмент за захранване на икономиката.

Държава, която гарантира запазването на традициите и идентичността ни, като сплотяващи звена между националното ни минало и бъдеще. Ние сме наследници на общо историческо минало с възходи и неуспехи. В нашето ДНК е кодирана история на национални идеали и борби за обединение и свобода.

България, с нейното православно вероизповедание, е исторически и духовно неделима част от Европейската цивилизация. Модерната българска светска държава трябва да приеме за свой приоритет поддържането на традицията и идентитета на страната като християнска и православна, където равноправно живеят и свободно изповядват своята религия българи с друга религиозна принадлежност. Държавата трябва видимо да стои зад Българската православна църква и категорично да се противопоставя на външно или вътрешно политическо влияние върху органите на мюсюлманското вероизповедание в България.

Връщане на държавата към същностните й функции. За нас единствената роля на държавата е в развитието и поддържането на публичната среда в трите й форми:

 • материална публична среда – поддържане на модерна транспортна и енергийна инфраструктура.
 • социална публична среда – привеждане към ефективност и гарантиране на качество на системите на образование, здравеопазване и вътрешна и външна сигурност.
 • институционална публична среда – изграждане на силни държавни институции и ефикасна, добре заплатена администрация с подробно разписани правила за обвързана отговорност на чиновника.

Налагане на ненамеса на държавата в икономиката. Вярваме, че намесата на държавата като участник в пазарната конкуренция е погрешно. Държавното въздействие в икономиката се изразява само в подобряване на общите условия за стопанска дейност. За икономическите субекти държавата е източник единствено на правила и контрола им.

За налагане на нов консервативен социален модел, който ще осигурява справедливо разпределение на данъчните тежести,  базова социална солидарност и условия за развитие на личната креативност и инициатива, в условията на конкуренция. Просперитетът на нацията и на всеки индивид са резултат на усилията на всички нейни граждани, а не от действията на държавата. Нашите принципи са:

 • Държавата не фаворизира отделни групи, малцинства или сдружения, със специални права, за сметка на равнопоставеността на всички.
 • Обществото не дължи интеграция  никому. Единственото изключение са децата и хората с трайна физическа невъзможност да работят.
 • Всички социални помощи за работоспособни хора се заменят със заплащане за положен труд.
 • Държавотрворният народ, който, с данъците върху труда си, финансира подобряването на публичната среда и социалните системи, е в правото си да изисква норми на поведение от тези, които са само ползватели на произведените от други блага. Държавата е длъжна да  наложи спазването на тези норми.

Налагане на консервативен екологичен модел, който изисква от държавата и нейните граждани запазване на природата в най-чист и здравословен за живеене вид. Самото название “консервативен” предполага запазване, консервиране на природните дадености на страната за сегашното и за бъдещите поколения. Противопоставяме се на превръщането на грижата за природата в ляв политически инструмент за налагане на зелен диктат и рекет, базиран върху пропагандата на страха. Това превръща политиците, владетели на тази зелена теза, в арбитри от последна инстанция за икономическото развитие на отделна държава и на света като цяло. Зад децата с лозунги против “затоплянето” стоят политици и бизнесмени с личен интерес. Те използват естествените страхове на хората, за да създават и преразпределят бизнес и икономически ресурс не през правилата на пазара, а през политически лозунги. Такъв глобален, непазарен контрол върху икономиката, е недопустим за всеки десен човек. Нашите принципи:

 • Отказ от унищожаване на икономическа активност със зелени мотиви, при липса на икономически ефективна заместваща технология.
 • Законово уреждане на отговорността на местните общности за решения по проблема.
 • Твърда позиция на държавата по отношение на всеки външен и вътрешен зелен натиск, водещ до влошаване на икономическата среда, повишаване на цените на енергоносителите и нарастване на външната ни енергийна зависимост.

Свобода и всекиму своето!