Ваньо Шарков, КОД, 23 МИР: Разрушаването на традиционното семейство руши държавата

Само свободни, проспериращи и отговорни за себе си и за близките си граждани могат да изградят една силна и независима България.

Трябва да разберем, че разрушаването на традиционното семейство руши държавата, отслабва силата на обществото и на отделния гражданин. КОД предлага Закон за защита на семейството и нов Закон за защита на детето, който наистина да защитава детството му, а не да го излага на рисковете на нездрави въздействия извън семейството. Законите трябва да защитават изконното право на децата на родителска грижа и любов, на естествена и сигурна семейна среда. Няма да допуснем истинските нужди на децата да бъдат заменени с измислени нови права, които не защитават детството, а обслужват неясни и недобронамерени частни интереси.

В центъра на всяка богата и просперираща общност стои семейството. Затова основно задача на всяка държава, която работи в интерес на гражданите си е именно защита на семейството от всякакви посегателства, заплахи и експерименти. Българските деца трябва да се радват на любовта и грижата в семейната среда. Защитата на традиционното семейство не е заплаха за свободата на личността, както се мъчат да ни убедят либералите. Напротив, именно семейството е средата, в която се изгражда силна, свободна и уверена в себе си, независима личност. Българските деца трябва да вярват в родителите си и да израстват с техния пример. Доброто семейно възпитание е основа на всяко здраво и проспериращо общество. В социалистическата държава семейството беше отречено и заменено от комунистическото възпитание в партията и училището. Днес новите марксисти в ЕС се опитват да го заменят с НПО-та и държавни институции. В българската конституция пише, че до 18 годишна възраст за децата отговарят техните родители и всеки опит на либералните правителства да допуснат на НПО-та да се намесват в семейното възпитание, е в нарушение на конституцията. Разрушаването на традиционното семейство руши държавата и отслабва силата на обществото и на отделния гражданин.

Целта на силната държава е просперитетът на гражданите и семействата им. Здравото традиционно семейство е в основата на всяка добруваща общност.  КОД ще възстанови мястото на традиционното българско семейство в националната ни общност. Да спре принудителната раздяла на родители от децата им в търсене на поминък или качествено образование в чужбина.

България трябва да бъде силна държава, която гарантира образование, здравеопазване и сигурност на всеки свой гражданин. Всички системи трябва да работят в услуга на гражданите и да задоволяват техните нужди, за да могат те спокойно да се трудят и да се грижат за себе си, за близките и за семействата си. Защото само свободни, проспериращи и отговорни за себе си и за близките си граждани могат да изградят една силна и независима България.