Защо няма смисъл от масово тестване до момента?

При положение, че по-малко от 5% от населението са се срещнали с вируса досега, резултатите от масово тестване ще бъдат далеч от 80% точност, каквато е масовата заблуда. Фразата, че даден тест е 80% достоверен, не означава, че прецизността на масовото изследване ще бъде 80%. Разгледали сме този казус през прост пример, който можете да намерите (тук). При зададени параметри 80% прецизност на теста, 98,5% специфичност на теста, 10 000 изследвани и 2% от населението са се срещнали с вируса, прецизността на изследването ще бъде 52%. Ако се използват тестове с 90% прецизност, то това ще покачи прецизността на масовото изследнане до 55%. Единственият параметър който влиея значително на прецизността на изследването е броят на срещналите се с вируса индивиди. Ако вместо 2%, приемем че 5% от населението са се срещнали с вируса, то тогава прецизността на изследването ще се покачи на 73.7%. А ако 10% вече са се срещнали с вируса – прецизността скача на 85%. 

Абсолютно същите изводи показва и изчислението с помощта на на теоремата на Бейс. Броят срещнали се с вируса е критично важен параметър, за да обсъждаме дали има смисъл от масово тестване.